Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ciklosporin - L04AD01
Atorvastatin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av atorvastatin (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).

Interaksjonsmekanisme
Ciklosporin interagerer trolig med atorvastatin via flere mekanismer: hemmet CYP3A4-metabolisme, hemmet P-glykoprotein-transport i tarm og hemmet OATP1B1-transport i lever (alle mekanismene leder til økt serumkonsentrasjon av atorvastatin).

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, bør maksimal dose av atorvastatin være 10 mg daglig og serumnviå av lipider og kreatin kinase (CK) monitoreres.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Serumkonsentrasjon av pravastatin og fluvastatin kan også øke noe med ciklosporin, men disse statinene regnes som sikrere sammen med ciklosporin og er førstevalg hos transplanterte pasienter.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Maltz HC, Balog DL, Cheigh JS. Rhabdomyolysis associated with concomitant use of atorvastatin and cyclosporine. Ann Pharmacother 1999;33:1176-9

Hermann M, et al. Substantially elevated levels of atorvastatin and metabolites in cyclosporine-treated renal transplant recipients. Clin Pharmacol Ther 2004;76:388-91

Hermann M, et al. Atorvastatin does not affect the pharmacokinetics of cyclosporine in renal transplant recipients. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:59-62

Wong WM, et al. Rhabdomyolysis triggered by cytomegalovirus infection in a heart transplant patient on concomitant cyclosporine and atorvastatin therapy. J Gastroenterol Hepatol 2004;19:952-3