Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Atorvastatin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av atorvastatin og (gjennomsnittlig 4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av atorvastatin via CYP3A4. I tilegg kan opptak i levercellene reduseres via en hemming av transportproteinet OATP1B1.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Viekirax. Hvis man likevel velger å kombinere, vil dosebehovet av atorvastatin anslagsvis være 50-80 % lavere i kombinasjon med ritonavir. Interaksjonsgrad vil variere mye og hvis man velger å kombinere med dosereduksjon, bør serumnivået av kolesterol og kreatin kinase (CK) monitoreres. I mange tilfeller vil det være langt enklere å velge et statin som interagerer i mindre grad.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Pravastatin, rosuvastatin og fluvastatin metaboliseres ikke av CYP3A4 i relevant grad. Vær likevel oppmerksom på at det kan forekomme interaksjoner via OATP1B1. Blant annet er det vist at konsentrasjonen av pravastatin kan bli redusert.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Fichtenbaum CJ, et al. Pharmacokinetic interactions between protease inhibitors and statins in HIV seronegative volunteers: ACTG Study A5047. Aids 2002;16:569-77

Mah Ming JB, et al. Drug-induced rhabdomyolysis after concomitant use of clarithromycin, atorvastatin, and lopinavir/ritonavir in a patient with HIV. AIDS Patient Care STDS 2003;17:207-10

Pham PA, et al. Differential effects of tipranavir plus ritonavir on atorvastatin or rosuvastatin pharmacokinetics in healthy volunteers. Antimicrob Agents Chemother 2009;53:4385-92