Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Eluksadolin - A07DA06
Atorvastatin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av atorvastatin (usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men ut fra data med rosuvastatin kan det dreie seg om i størrelsesorden en fordobling av konsentrasjonen av atorvastatin).

Interaksjonsmekanisme
Eluksadolin hemmer opptak av atorvastatin i leveren via transportpumpen OATP1B1 og reduserer dermed graden av førstepassasjemetabolisme.

Dosetilpasning
En halvering av atorvastatindosen kan vurderes hvis dosen i utgangspunktet er høy.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på muskelbivirkninger og (spesielt hvis statindosen reduseres) med kolesterolmålinger.

Legemiddelalternativer
Fluvasatin er ikke avhengig av OATP1B1, rosuvastatin er mindre avhenigig av OATP1B1 enn simvastatin og atorvastatin.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Truberzi

Davenport JM et al. Effect of uptake transporters OAT3 and OATP1B1 and efflux transporter MRP2 on the pharmacokinetics of eluxadoline. J Clin Pharmacol 2015; 55: 354-42.