Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
58 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (7-9 ganger)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin (trolig i størrelsesorden 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økning av totalkolesterol og LDL-kolesterol på i størrelsesorden 30 %.
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av atorvastatin med kraftig økt risiko for muskelbivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin og (gjennomsnittlig 4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin (gjennomsnittlig 80% i interaksjonsstudier), økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (8-10 ganger), økt risiko for rabdomyolyse.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin, økt risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (8-10 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin (inntil 2-3 ganger avhengig av mengden juice), økt risiko for rabdomyolyse.
Bør unngås Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atorvastatin. Kombinasjonen anbefales ikke i preparatomtalen for Striblid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (50-60 % økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av atorvastatin
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tasGjelder ved atorvastatindoser større eller lik 40 mg daglig.Økt konsentrasjon av summen av atorvastatin og aktiv metabolitt (gjennomsnittlig 1,3-1,5 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atorvastatin
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atorvastatin (usikkert omfang). Kombinasjonen anbefales ikke brukt ifølge preparatomtalen for atazanavir.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atorvastatin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
123