Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
15 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsInteraksjonen gjelder ikke darvadstrocel. For zilukoplan, se preparatomtalen.Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid (40 %, vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid (40 % vist med rifampicin). Også rifapentin og rifabutin vil kunne redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av repaglinid (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive metabolitten til seleksipag (kanskje anslagsvis en fordobling basert på data med teriflunomid og andre CYP2C8-substrater).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin, økt INR ifølge kasusrapporter med leflunomid. Redusert INR beskrives i preparatomalen for teriflunomid.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid (40 %, vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid (40 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tasVed bruk av koronavaksine, se detaljer i FHIs vaksineveileder for koronavaksinasjon (lenke finnes blant referansene). Interaksjonen gjelder ikke darvadstrocel. For zilukoplan, se preparatomtalen.Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid (40 %, vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av teriflunomid (40 %, vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av koffein (50 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av østrogenkomponenten (50-60 % for etinyløstradiol) og gestagenkomponenten (40-50 % for levenorgestrel).