Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
37 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Zoloft.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Seroxat.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cipralex.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom både gjennom farmakodynamisk interaksjon og økt serumkonsentrasjon av moklobemid. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Fevarin
Bør unngås Økt risiko for alvorlige hypertensive reaksjoner.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Surmontil.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cipramil.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom både gjennom farmakodynamisk interaksjon og økt serumkonsentrasjon av moklobemid (gjennomsnittlig 1,5 ganger i interaksjonsstudie) via hemming av CYP2C19. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Fontex.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Anafranil.
Bør unngås Risiko for toksiske sentralnervøse effekter, inklusive alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise.
Bør unngås Eventuell risiko for blodtrykksstigning.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Brintellix.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Efexor.
Bør unngås Risiko for hypertensive reaksjoner ved inntak av tyraminrik kost (lagrede oster, rødvin, ukokt lagret/speket/røkt kjøtt og fisk).
Bør unngås Risiko for toksiske sentralnervøse effekter, inklusive alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise.
Bør unngås Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise
Bør unngås Risiko for svært kraftig blodtrykksøkning.
Bør unngås Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise
12