Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Petidin - Se substanser
Moklobemid - N06AG02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for alvorlige sentralnervøse bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.

Interaksjonsmekanisme
Både petidin og moklobemid øker serotonerg aktivitet.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av risiko for toksiske effekter av petidin (kramper, respirasjonsdepresjon, CNS-depresjon etc.), samt serotonergt syndrom.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Fentanyl og tramadol har også serotonerge effekter og bør unngås. Morfin, oksykodon og kodein har ikke serotonerge effekter.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Amrein R et al. Interactions of moclobemide with concomitantly administered medication: Evdence from pharmacological and clinical studies. Psychopharmacol 1992; 106: S24-S31.

Gillman PK. Possible serotonin syndrome with moclobemide and pethidine. Med J Aust 1995; 162: 554.