Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (usikkert omfang, men trolig betydelig, med risiko for systemiske bivirkninger). Risikoen for systemiske bivirkninger kan være så høy at et annet glukokortikoid bør foretrekkes.
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved langtidsbehandling med etytromycin, ved korttidsbehandling er det ingen fare for interaksjon.Mulig økt konsentrasjon av flutikason i enkelttilfeller, selv om systematiske studier med komibniasjonen inhalasjonssterioder og makrolidantibiotika ikke har vist noen økning i systemisk steroidkonsentrasjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (usikkert hvor stor effekten vil bli, men det kan ikke utelukkes at den vi bli betydelig, med risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (usikkert hvor stor effekten vil bli, men det kan ikke utelukkes at den vi bli betydelig, med risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved langtidsbehandling med klaritromycin, ved korttidsbehandling er det ingen fare for interaksjon.Mulig økt konsentrasjon av flutikason i enkelttilfeller, selv om systematiske studier med komibniasjonen inhalasjonssterioder og makrolidantibiotika ikke har vist noen økning i systemisk steroidkonsentrasjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikasonfuroat (inntil 60% økning ved bruk av inhalator i kombinasjon med ketokonazol, sannsynligvis høyere ved bruk av nesespray). Risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk, spesielt over lang tid, kan ikke utelukkes.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikasonfuroat (inntil 60% økning ved bruk av inhalator i kombinasjon med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol, sannsynligvis høyere ved bruk av nesespray). Risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk, spesielt over lang tid, kan ikke utelukkes.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (usikker effekt, men for ritonavir kan økningen bli 100 ganger eller mer), risiko for systemiske glukokortikoideffekter, inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tasFlutikasonfuroat kan gis ved behandling med Paxlovid for covid-19.Økt konsentrasjon av flutikasonfuroat (inntil 60% økning ved bruk av flutikasonfuroat inhalator i kombinasjon med ketokonazol, sannsynligvis høyere ved bruk av nesespray). Risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk i mer enn 2 uker kan ikke utelukkes. Kombinasjonen anbefales ikke i preparatomtalen til Avamys nesespray.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (usikkert hvor stor effekten vil bli, men det kan ikke utelukkes at den vi bli betydelig, med risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av flutikason (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.