Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, type B - N04BD
Fenylpropanolamin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for alvorlig blodtrykksstigning/hypertensiv krise. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til selegilin, og angis som "ikke anbefalt" i preparatomtalen til rasagilin.

Interaksjonsmekanisme
Indirekte virkende sympatikomimetika som fenylpropanolamin virker ved å frigjøre noradrenalin i synsapsene. Inaktiveringen av det frigjorte noradrenalinet blokkeres av MAO-hemmeren.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Lokaltvirkende slimhinneavsvellende legemidler (nesespray) vil ikke interagerer.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Cuthbert MF, Greenberg MP, Morley SW. Cough and cold remedies: a potential danger to patients on monoamine oxidase inhibitors. BMJ 1969; 1: 404–6.

Cuthbert MF, Vere DW. Potentiation of the cardiovascular effects of some catecholamines by a monoamine oxidase inhibitor. Br J Pharmacol 1971; 43: 471P–2P.

Elis J, Laurence DR, Mattie H et al. Modification by monoamine oxidase inhibitors of the effect of some sympathomimetics on blood pressure. BMJ 1967; 2: 75–8.

SPC Eldepryl

SPC Azilect