Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
14 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner. Produsenten av dupilumab anbefaler at levende vaksiner ikke gis til pasienter som behandles med dupilumab, men at det gis påfyll av aktuelle vaksiner før oppstart med dupilumab.
Bør unngås Mulig risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Mulig risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner. Produsenten av tralokinumab anbefaler at levende vaksiner ikke gis til pasienter som behandles med tralokinumab, men at det gis påfyll av aktuelle vaksiner før oppstart med tralokinumab.
Bør unngås Mulig risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner. Produsenten av lebrikizumab anbefaler at levende vaksiner ikke gis til pasienter som behandles med lebrikizumab, men at det gis påfyll av aktuelle vaksiner før oppstart med lebrikizumab.
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Opphevet effekt av BCG-vaksinen
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk behandling med glukokortikoider i mer enn 2 uker; gjelder ikke ved substitusjonsbehandling eller lokalbehandling.Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner. Som en tommelfingerregel kan man regne med at systemiske doser på mindre enn 20 mg prednisolon per dag ikke påvirker immunsystemet og derfor er forenlig med vaksinasjon også når steroidbehandlingen er gitt i over 2 uker. Imidlertid bør en individuell vurdering alltid gjøres.
Bør unngåsInteraksjonen gjelder ikke darvadstrocel. For zilukoplan, se preparatomtalen.Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngåsGjelder bare ved systemisk bruk av fluorouracil og ikke ved lokalbehandling med fluorouracil på hudenRisiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Forholdsregler bør tas Risiko for endret immunrespons.
Forholdsregler bør tasGjelder kun blodprodukter som stammer fra humane donorer, ikke rekombinant produserte preparater. Gjelder også kun levende vaksiner som injiseres, ikke levende vaksiner som gis peroralt (som rotavirusvaksine).Nedsatt effekt av vaksinen.
Forholdsregler bør tasGjelder kun blodprodukter som stammer fra humane donorer, ikke rekombinant produserte preparater. Gjelder også kun levende vaksiner som injiseres, ikke levende vaksiner som gis peroralt (som rotavirusvaksine).Nedsatt effekt av vaksinen.
Forholdsregler bør tasGjelder kun blodprodukter som stammer fra humane donorer, ikke rekombinant produserte preparater. Gjelder også kun levende vaksiner som injiseres, ikke levende vaksiner som gis peroralt (som rotavirusvaksine).Nedsatt effekt av vaksinen.
Forholdsregler bør tasGjelder kun blodprodukter som stammer fra humane donorer, ikke rekombinant produserte preparater. Gjelder også kun levende vaksiner som injiseres, ikke levende vaksiner som gis peroralt (som rotavirusvaksine).Nedsatt effekt av vaksinen.