Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Vaksiner, levende - Se substanser
Immunglobulin, normal human - J06BA

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder kun blodprodukter som stammer fra humane donorer, ikke rekombinant produserte preparater. Gjelder også kun levende vaksiner som injiseres, ikke levende vaksiner som gis peroralt (som rotavirusvaksine).

Klinisk konsekvens
Nedsatt effekt av vaksinen.

Interaksjonsmekanisme
Antistoffer mot sykdommen det vaksineres mot kan bli overført sammen med blodproduktet og nøytralisere den vaksinen som blir gitt. Dermed oppnås det ingen (eller kun en redusert) effekt av vaksinen.

Dosetilpasning
Optimalt sett bør det - uavhengig av hva som gis først - gå tre måneder mellom tilførsel av antistoffholdige blodprodukter og injeksjon med vaksinen. Hvis det er nødvedig å gi en vaksine kortere tid enn tre måneder etter blodproduktet, eller det er nødvendig å gi et blodprodukt kortere tid enn tre måneder etter vaksinen, kan effekten av vaksinen bli redusert. I så tilfelle anbefales det å gjenta vaksinasjonen senere, eventuelt følge opp med måling av antistoff i serum mot sykdommen det er vaksinert mot. Ved vaksinasjon mot gulfeber er risikoen for nedsatt effekt i praksis liten, siden det er få bloddonorer i vår del av verden som har antistoff mot gulfeber.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell: Vaksinasjon ved immunsvikt