Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Allergenekstrakter - V01AA
Vaksiner - J07

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for endret immunrespons.

Interaksjonsmekanisme
Den immunologiske reaksjonen på allergenet kan interferere med reaksjonen på vaksinen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Følgende generelle anbefalinger kan gis ut fra teoretiske betraktninger: Det bør gå minst en uke fra siste injeksjon med et allergenekstrakt til en vaksine gis, hvis ikke indikasjojnen er essensiell. Neste injeksjon med allergenekstraktet kan deretter gis tre uker etter vaksinasjonen. I noen tilfeller anbefales det at neste dose av allergenekstraktet i tillegg reduseres med ett dosetrinn. Preparatomtalen for det aktuelle ekstrakt-preparatet bør konsulteres i hvert enkelt tilfelle. Potensielt livsnødvendige vaksiner (for eksempel hepatitt B- og stivkrampevaksine etter mulig eksponering) skal gis som vanlig uavhengig av siste dose med allergenekstrakt. Ved bruk av smeltetabeletter er risikoen for interaksjoner med vaksiner vurdert som svært liten.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Alutard SQ Bjørk

Folkehelseinstiuttet: Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell