Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Alkohol - Se substanser
Benzodiazepiner - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for sedasjon, nedsatt kognitiv funksjon, nedsatte motoriske ferdigheter og hukommelsestap. Mulig risiko for paradoksale effekter. Økt toleranse for benzodiazepiner i etanolfrie perioder hos alkoholavhengige, misbruksproblematikk. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter. Det finnes også ulike farmakokinetiske studier som viser både økte og reduserte konsentrasjoner av benzodiazepiner.

Dosetilpasning
Benzodiazepiner bør så langt mulig unngås hos alkoholavhengige personer, unntatt i forbindelse med behandling av akutt alkoholabstinens.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør informeres om at reaksjonen på alkohol vil kunne bli langt kraftigere ved samtidig inntak av benzodiazepiner.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Erwin CW, Linnoila M, Hartwell J et al. Effects of buspirone and diazepam, alone and in combination with alcohol, on skilled performance and evoked potentials. J Clin Psychopharmacol 1986; 6: 199–209.

Bond AJ, Silveira JC. Behavioural aggression following the combination of alprazolam and alcohol. J Psychopharmacol 1990; 4: 315.

Van Steveninck AL, Gieschke R, Schoemaker HC et al. Pharmacodynamic interactions of diazepam and intravenous alcohol at pseudo steady state. Psychopharmacology 1993; 110: 471–8.

Linnoila M, Stapleton JM, Lister R et al. Effects of single doses of alprazolam and diazepam, alone and in combination with ethanol, on psychomotor and cognitive performance and on autonomic nervous system reactivity in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 1990; 39: 21–8.