Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Tokoferol (Vit E) - A11HA03
Ciklosporin - L04AD01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt eller nedsatt konsentrasjon av ciklosporin. I de fleste studiene har det vært en reduksjon i ciklosporinkonsentrasjonen på 20-30 %, men i en studie økte ciklosporinkonsentrasjonen med 60 %. Årsaken til disse forskjellene er ukjent, men i den studien der konsentrasjonen økte, var det ikke brukt Neoral-formulering av ciklosporin.

Interaksjonsmekanisme
Ukjent mekanisme.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med blodkonsentrasjonsmålinger av ciklosporin og ciklosporindosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Chang T, Benet LZ, Hebert MF. The effect of water-soluble vitamin E on cyclosporine pharmacokinetics in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 1996; 59: 297–303.

Barany P, Stenvinkel P, Ottosson-Seeberger A et al. Effect of 6 weeks of vitamin E administration on renal haemodynamic alterations following a single dose of neoral in healthy volunteers. Nephrol Dial Transplant 2001; 16: 580–4.

Blackhall ML, Fassett RG, Sharman JE et al. Effects of antioxidant supplementation on blood cyclosporin A and glomerular filtration rate in renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: 1970–5.

de Vries APJ, Oterdoom LH, Gans ROB et al. Supplementation with anti-oxidants vitamin C and E decreases cyclosporine A trough-levels in renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 231–2.

Lake KD, Aaronson KD, Gorman LE et al. Effect of oral vitamin E and C therapy on calcineurin inhibitor levels in heart transplant recipients. J Heart Lung Transplant 2005; 24: 990–4.