Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Tokoferol (Vit E) - A11HA03
Warfarin - B01AA03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved bruk av store doser vitamin E (300-400 mg/d eller mer).

Klinisk konsekvens
Økt INR i kasuistikker der pasientene har brukt i størrelsesorden 1 gram eller mer (800-1200 IE) av vitamin E daglig. Ingen effekt er påvist når det er brukt lavere E-vitamindoser, mens det ble heller ikke påvist noen effekt i en klinisk studie der det ble gitt doser på 800-1200 IE daglig.

Interaksjonsmekanisme
Vitamin E i høye doser kan redusere nivåene av vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Pasienter som inntar høye doser vitamin E (300-400 mg/d eller mer) bør følges opp med ekstra INR-målinger og warfarindosen justeres etter dette.

Monitorering
-