Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Bortezomib - L01XX32
Johannesurt - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av bortezomib (40-50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).

Interaksjonsmekanisme
Johannesurt øker metabolismen av bortezomib via CYP3A4.

Dosetilpasning
Det enkleste kan være å unngå bruk av johannesurt. Hvis midlene likevel må kombineres, må effekten av bortezomib følges opp nøye og en doseøkning av bortezomib vil være nødvendig. Anslagsvis må inntil en fordobling av dosen kunne påregnes.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Velcade