Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
8 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Risiko for blodtrykksstigning, som kan bli betydelig. Ved bruk av indirekte virkende sympatikomimetika kan hypertensive kriser oppstå.
Forholdsregler bør tas Nedsatt bronkodilatasjon av beta-2-agonister, økt sannsynlighet for terapisvikt. Sotalol er kontraindisert ved astma/kols.
Forholdsregler bør tas Risiko for blodtrykksstigning, som kan bli betydelig. Ved bruk av indirekte virkende sympatikomimetika kan hypertensive kriser oppstå. Risiko for kraftig blodtrykksstigning. I preparatomtalen til selegilin angis alle sympatikomimetika kontraindisert, men det virker helt urimelig at direkte virkende symptatikomimetika skal ha kraftigere varselstekst på selegelin enn på uselektive og irreversible MAO-hemmere. I preparatomtalen til rasagilin angis det at kombinasjonen "ikke anbefales".
Forholdsregler bør tas Risiko for blodtrykksstigning og eventuelt også andre adrenerge effekter.
Forholdsregler bør tas Nedsatt bronkodilatasjon av beta-2-agonister, økt sannsynlighet for terapisvikt. Karvedilol er kontraindisert ved astma/kols.
Forholdsregler bør tas Nedsatt bronkodilatasjon av beta-2-agonister, økt sannsynlighet for terapisvikt. Labetalol er kontraindisert ved alvorlig obstruktiv lungesykdom.
Forholdsregler bør tas Nedsatt bronkodilatasjon av beta-2-agonister, økt sannsynlighet for terapisvikt. Propranolol er kontraindisert ved astma/kols.
Ingen tiltak nødvendig Økt betaadrenerg effekt, økt risiko for sentralnervøse, kardiovaskulære og gastrointestinale bivirkninger.