Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
29 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsKan kombineres hvis det er påkrevet og pasienten overvåkes.Økt risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Brintellix.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Brintellix.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av Vortioksetin (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk bruk av NSAIDs. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Mulig økt risiko for gastrointestinal blødning (inntil en tredobling til femdobling i risikoen i noen studier med SSRI, ingen risikoøkning i andre studier med SSRI, data på vortikosetin foreligger ikke).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av Vortioksetin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av Vortioksetin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av vortioksetin (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for serotonergt syndrom, gjelder primært ved tramadoldoser på 150 mg/d eller mer.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for bivirkninger, inklusive serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Mulig risiko for serotonergt syndrom.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av Vortioksetin (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av Vortioksetin (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av Vortioksetin (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av Vortioksetin (60-70 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av Vortioksetin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren bupropion).
12