Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
10 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (40-50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for mangelfull effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (40-50 %).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (20-30 % basert på data med enzyminduktorene fenytoin og karbamazepin).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (20 %).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (30 %), økt konsentrasjon av den aktive karbamazpinmetabolitten karbamazepinepoksid (40-100 % avhengig av brivaracetamdosen).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (20 %).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (20-30 % basert på data med enzyminduktorene fenytoin og karbamazepin).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av brivaracetam (20-30 % basert på data med enzyminduktorene fenytoin og karbamazepin).