Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ketokonazol - J02AB02
Budesonid - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av budesonid (4-7 ganger ved peroral dosering av budesonid, trolig omtrent samme økning ved bruk av budesnoid til inhalasjon), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.

Interaksjonsmekanisme
Ketokonazol hemmer metabolismen av budesonid via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør hvis mulig unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Hvis kombinasjonen ikke kan unngås, bør pasienten følges nøye med tanke på bivirkninger av budesonid, spesielt systemiske glukokortikoideffekter. Dosereduksjon av budesonid bør vurderes.

Legemiddelalternativer
Det vil også være en risiko for systemiske effekter ved bruk av andre inhalasjonssteroider som metaboliseres av CYP3A4 og som har høy førstepassasjemetabolisme, som for eksempel flutikason. Beklometason metabolisers ikke av CYP3A4 og ser ut til å være det beste alternativet ved bruk til inhalasjon.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Seidegård J, et al. Presystemic elimination of budesonide in man when administered locally at different levels in the gut, with and without local inhibition by ketoconazole. Eur J Pharm Sci 2008;35(4):264-70.

Raaska K, et al. Plasma concentrations of inhaled budesonide and its effects on plasma cortisol are increased by the cytochrome P4503A4 inhibitor itraconazole. Clin Pharmacol Ther 2002;72(4):362-9.

Blondin MC, et al. Iatrogenic Cushing's syndrome in patients receiving inhaled budesonide and itraconazole or ritonavir: Two cases and literature review. Endocr Pract 2013 Jun 27:1-11.

Skov M, et al. Iatrogenic adrenal insufficiency as a side-effect of combined treatment of itraconazole and budesonide. Eur Respir J. 2002 Jul;20(1):127-33.

SPC Budenofalk