Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

MAO-hemmere, uselektive - N06AF
Bupropion - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Teoretisk sett er det en mulig økt risiko for forhøyede nivåer av katekolaminer (spesielt dopamin og noradrenlin) i synapser i CNS, men det er svært lite klinisk evidens for at dette kan føre til alvorlige bivirkninger. Det er kun rapportert enkelttilfeller av ortostatisk hypotensjon og av hypertensjon ved kombinasjon av bupropion med MAO-hemmere, uansett type MAO-hemmer. Ut fra teoretiske betraktninger er kombinasjonen kontraindisert i preparatomtalen til bupropion.

Interaksjonsmekanisme
Siden bupropion hemmer reopptak av dopamin og noradrenlin fra synapser i CNS, mens MAO-hemmere hemmer enzymatisk nedbrytning av de samme stoffene, kan det være en risiko for ekstra høye nivåer av dopamin og noradrenlin.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-