Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Flekainid - C01BC04
Bupropion - N06AX12

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av flekainid (rundt 20-30 % er vist i studier med den kraftige enzymhemmeren paroksetin, men med tanke på at genetisk sett manglende enzymaktivitet i CYP2D6 gir en økning på 70 %, kan det forventes at økningen ved oppstart med bupropion også vil kunne være en del høyere enn 20-30%). Hvis pasienten i forbindelse med oppstart av bupropion også slutter å røyke, vil dette gi en ytteligere økning i flekainidkonsentrasjonen.

Interaksjonsmekanisme
Bupropion hemmer metabolismen av flekainid via CYP2D6. Eventuell samtidig røykestopp fører til at den induksjonen som røyking gir av metabolismen av flekainid via CYP1A2 vil opphøre.

Dosetilpasning
Dosebehovet av flekainid vil anslagsvis kunne være rundt 30 % lavere ved samtidig bruk av bupropion. Ved eventuell samtidig røykestopp vil dosebehovet av flekainid anslagsvis kunne være rundt 50 % lavere. Interaksjonsgrad vil variere mye og flekainiddosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og serumkonsentrasjonsmåling av flekainid. I tillegg bør pasienten følges opp ekstra nøye med EKG-undersøkelser.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-