Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Labetalol - Se substanser
Selektive beta-2-agonister - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt bronkodilatasjon av beta-2-agonister, økt sannsynlighet for terapisvikt. Labetalol er kontraindisert ved alvorlig obstruktiv lungesykdom.

Interaksjonsmekanisme
Labetalol er en ikke-selektiv betareseptorantagonist og kan blokkere for beta-2-agonister i bronkiene.

Dosetilpasning
Labetalol er kontraindisert hos pasienter med alvorlig obstruktiv lungesykdom (SPC Trandate) og bør generelt unngås ved behandling med beta-2-agonister.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Atenolol, bisoprolol og metoprolol er beta-1-selektive antagonister ved lave/moderate doser.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Trandate

Thiringer G, et al. Interaction of orally administered metoprolol, practolol and propranolol with isoprenaline in asthmatics. Eur J Clin Pharmacol 1976;10:163-70

Greefhorst AP, et al. Ventilatory and haemodynamic effects of terbutaline infusion during beta 1-selective blockade with metoprolol and acebutolol in asthmatic patients. Eur J Clin Pharmacol 1982;23:203-8

Tivenius L. Effects of muliple doses of metoprolol and propranolol on ventilatory function in patients with chronic obstructive lung disease. Scand J Respir Dis 1976;57:190-6

Lammers JW, et al. Ventilatory effects of beta 1-receptor-selective blockade with bisoprolol and metoprolol in asthmatic patients. Eur J Clin Pharmacol 1984;27:141-5