Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
32 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel (usikkert omfang).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaxel (inntil 20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel (ukjent omfang, men kan være betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabacitaxel
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kabazitaksel (20-30 % basert på en studie med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av kabacitaxel (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av kabacitaxel
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av kabacitaxel (trolig relativt beskjedent omfang, men likevel nok til at risikoen for bivirkninger/toksiske effekter vil være økt).
12