Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Aminoglykosider - J01G
Karboplatin - L01XA02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for nefrotoksisitet.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter (vist for cisplatin, men gjelder trolig også for karboplatin selv om risikoen for karboplatin kan være noe mindre).

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Kombinsasjonen er i utgangspunktet kontraindisert. Hvis det er ikke er mulig å finne alternative antibiotika, må pasienten bør følges ekstra nøye med monitorering av nyrefunksjon/hydreringsstatus og opprettholdelse av adekvat diurese.

Legemiddelalternativer
Hvis mulig, bør alternative antibiotika foretrekkes. Trolig er interaksjonspotensialet er lavere for oksaliplatin enn for cisplatin og karboplatin, siden oksaliplatin er langt mindre nefrotoksisk.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Gonzalez-Vitale JC, Hayes DM, Cvitkovic E et al. Acute renal failure after cis-Dichlorodiammineplatinum (II) and gentamicin-cephalothin therapies. Cancer Treat Rep 1978; 62: 693–8.

Dentino M, Luft FC, Yum MN et al. Long term effect of cis-diamminedichloride platinum (CDDP) on renal function and structure in man. Cancer 1978; 41: 1274–81.

Haas A, Anderson L, Lad T. The influence of aminoglycosides on the nephrotoxicity of cis-diamminedichloroplatinum in cancer patients. J Infect Dis 1983: 147: 363.

Cooper BW, Creger RJ, Soegiarso W et al. Renal dysfunction during high-dose cisplatin therapy and autologous hematopoietic stem cell transplantation: effect of aminoglycoside therapy. Am J Med 1993; 94: 497–504.

Pearson ADJ, Kohli M, Scott GW et al. Toxicity of high dose cisplatinum in children — the additive role of aminoglycosides. Proc Am Assoc Cancer Res 1987: 28: 221.