Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Diltiazem - C08DB01
Karbamazepin - N03AF01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av karbamazepin, økt risiko for bivirkninger (svimmelhet, koordinasjonsvansker). Nedsatt konsentrasjon av diltiazem, økt risiko for terapisvikt

Interaksjonsmekanisme
Diltiazem hemmer metabolisme av karbamazepin via CYP3A4, mens karbamazepin øker metabolisme av diltiazem via CYP3A4

Dosetilpasning
Dosebehovet av diltiazem vil anslagsvis være dobbelt så høyt i kombinasjon med karbamazepin. Dosebehovet av karbamazepin vil anslagsvis være 20-50% lavere i kombinasjon med diltiazem. Interaksjonsgrad vil variere mye og kombinert bruk krever nøye klinisk oppfølging, inkludert serumkonsentrasjonsmonitorering av karbamazepin

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Alle kalsiumblokkere blir metabolisert via CYP3A4, men ACE-hemmere og tiazider er eksempler på antihypertensiva som ikke blir metabolisert av verken av CYP3A4 eller andre CYP-enzymer. Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å øke/indusere legemiddelmetabolisme (f. eks. lamotrigin, gabapentin og valproat), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Brodie MJ, et al. Carbamazepine neurotoxicity precipitated by diltiazem. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;292:1170-1

Eimer M, et al. Elevated serum carbamazepine concentrations following diltiazem initiation. Drug Intell Clin Pharm 1987;21:340-2

Maoz E, et al. Carbamazepine neurotoxic reaction after administration of diltiazem. Arch Intern Med 1992;152:2503-4