Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
25 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av karvedilol (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Risiko for alvorlig bradykardi. Lett økt konsentrasjon av disopyramid (ca. 20 %) i kombinasjon med atenolol.
Bør unngås Økt risiko for alvorlig bradykardi (AV-blokk) og myokarddepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av karvedilol (i gjennomsnitt 2-3 ganger, men med store individuelle variasjoner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karvedilol (60-70 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (i gjennomsnit 20-60 % i ulke studier; inntil en fordobling i kasusrapporter, muligens størst effekt hos barn).
Forholdsregler bør tas Risiko for paradoksal blodtrykksøkning ved samtidig pågående behandling med klonidin og betablokker. Hypertensiv reaksjon etter brå seponering av klonidin kan bli forsterket ved fortsatt pågående betablokkerbehandling.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karvedilol (60-70 %)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for alvorlig bradykardi.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karvedilol (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karvedilol (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karvedilol (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Bronkokonstringerende effekt (gjelder fremfor alt uselektive betablokkere som proporanolol of timolol).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for alvorlig bradykardi (AV-blokk) og myokarddepresjon. En risiko for symptomatisk bradyarytmi på 10-15 % er foreslått.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for perifer vasokonstriksjon og ergotisme (hos de fleste kan midlene kombineres uten risiko, men perifer vasokonstriksjon er rapportert i enkelttilfeller).
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av karvedilol (50-100 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt bronkodilatasjon av beta-2-agonister, økt sannsynlighet for terapisvikt. Karvedilol er kontraindisert ved astma/kols.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt blodtrykkssenkende effekt, økt risiko for bradykardi/myokarddepresjon.
12