Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
7 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder hos nyfødte. Gjelder intravenøs bruk av kalsium.Risiko for utfelling av kalsium i nyre- og lungekar hos nyfødte (dødsfall er rapportert hos barn under 1 måned).
Bør unngåsGjelder kun peroral levende vaksine, ikke tyfoidvaksine for injeksjon. Gjelder ikke metenamin.Risiko for nedsatt vaksinerespons.
Forholdsregler bør tasGjelder bredspektrede antibiotika gitt peroraltKan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (2-4 ganger i kasusrapporter); ingen økning i en systematisk studie.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksisitet. I en studie hos pasienter med sepsis økte risikoen for gentamicin-indusert nyreskade fra 10 % uten cefalopsorin til 30 % med samtidig bruk av cefalotin. I andre studier er det vist at kombinasjoner med blant annet cefaotaksim, cefuroksim, ceftriakson og ceftazidim øker risikoen for nyreskade. Det er usikkert om det er forskjeller mellom de ulike cefalosporinene; trolig er faktorer som dosering individuell følsomhet hos pasienten viktigere.
Ingen tiltak nødvendig Mulig risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt. Både mellomblødninger og uønskede graviditeter er rapportert i enkelttilfeller, i hovedsak for for aminopenicilliner og tetrasykliner. Epidemiologiske studier har på den annen side ikke påvist noen overhyppighet av uønskede graviditeter, og farmakokinetiske studier har heller ikke påvist noen redukasjon av konsentrasjonen av etinyløstradiol ved samtidig behandling med antibiotika. Den kliniske relevansen av enkeltrapportene er derfor høyst usikker.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av (de fleste) cefalosporiner. Ingen påvist effekt på konsentrasjonen av ceftazidim og ceftriakson, men en fordobling eller mer av konsentrasjonen av for eksempel cefalotin, cefuroksim og cefotaksim.