Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Cefalosporiner - Se substanser
Probenecid - M04AB01

Relevans
Ingen tiltak nødvendig

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av (de fleste) cefalosporiner. Ingen påvist effekt på konsentrasjonen av ceftazidim og ceftriakson, men en fordobling eller mer av konsentrasjonen av for eksempel cefalotin, cefuroksim og cefotaksim.

Interaksjonsmekanisme
Hemming av tubulær sekresjon av cefalosporiner via OAT-systemet (organiske aniontransportører).

Dosetilpasning
Selv om det teoretisk sett vil være er en økt risiko for nyreskade ved samtidig behandling med probenecid og visse cefalosporiner (for ekmsepel cefalotin), anses det vanligvis som unødvendig å redusere cefalosporindosen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Garton AM, Rennie RP, Gilpin J et al. Comparison of dose doubling with probenecid for sustaining serum cefuroxime levels. J Antimicrob Chemother 1997; 40: 903–6.

Tuano SB, Brodie JL, Kirby WMM. Cephaloridine versus cephalothin: relation of the kidney to blood level differences after parenteral administration. Antimicrob Agents Chemother 1966; 6: 101–6.

Lüthy R, Blaser J, Bonetti A et al. Comparative multiple-dose pharmacokinetics of cefotaxime, moxalactam, and ceftazidime. Antimicrob Agents Chemother 1981; 20: 567–75.

Bint AJ, Reeves DS, Holt HA. Effect of probenecid on serum cefoxitin concentrations. J Antimicrob Chemother 1977; 3: 627–8.

Kercsmar CM, Stern RC, Reed MD et al. Ceftazidime in cystic fibrosis: pharmacokinetics and therapeutic response. J Antimicrob Chemother 1983; 12 (suppl. A): 289–95.