Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ceftriakson - Se substanser
Kalsiumklorid - B05XA07

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder hos nyfødte. Gjelder intravenøs bruk av kalsium.

Klinisk konsekvens
Risiko for utfelling av kalsium i nyre- og lungekar hos nyfødte (dødsfall er rapportert hos barn under 1 måned).

Interaksjonsmekanisme
Fysikalsk-kjemisk inkompatibilitet.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Hos nyfødte skal midlene ikke gis samtidig, men separeres med minst 48 timer. Hos indivder som er eldre enn 28 dager, skal ikke midlene gis samtidig, selv ikke via forskjellige infusjonsslanger eller på forskjellige infusjonssteder. Midlene kan imidlertid gis etter hverandre på forskjellige infusjonssteder, eller etter hverandre på samme infusjonssted forutsatt at det ikke brukes samme infusjonsslange eller at det er skylt nøye med fysiologisk saltvann mellom infusjonene (ikke bruk Ringer-Acetat, som inneholder kalsium).

Monitorering
Hos pasienter som har behov for kalsium intervanøst, kan bruk av andre cefalosporiner være et alternativ.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
SPC Ceftriakson