Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre (gjennomsnittlig 40% i interaksjonsstudie)
Forholdsregler bør tasGjelder peroral bruk av mykofenolatmofetil, ikke enterodrasjert mykofenolnatrium eller intravenøs bruk av mykofenolat.Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (30-40%).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (i gjennomsnitt 30-50%).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av mykofenolat (20-30 % reduksjon i konsentrasjonen i en kasuistikk).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt absorpsjon av mykofenolat.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av mykofenolsyre (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (ca. 20 % i interaksjonsstudie, men konsentrasjonen kan trolig bli redusert med inntil 70 %)
Forholdsregler bør tasVed bruk av koronavaksine, se detaljer i FHIs vaksineveileder for koronavaksinasjon (lenke finnes blant referansene).Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (30-50 %, vist for ciprofloksacin, trolig mindre for norfloksacin).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroral bruk av mykofenolsyre, ikke ved intravenøs administrasjon.Nedsatt absorpsjon av mykofenolat (inntil 50 % reduksjon vist i en studie på fem friske forsøkspersoner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (40-60 %, vist for amoksicillin i kombiasjon med klavulansyre).
Forholdsregler bør tasGjelder peroral bruk av mykofenolatmofetil, ikke enterodrasjert mykofenolnatrium eller intravenøs bruk av mykofenolat.Nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre (i gjennomsnitt 20-40 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av basiliximab (i gjennomsnitt 100 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre.
Forholdsregler bør tasGjelder peroral bruk av mykofenolatmofetil, ikke enterodrasjert mykofenolnatrium eller intravenøs bruk av mykofenolat.Mulig nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre (30-40 % reduksjon vist for protonpumpehemmere, usikkert hvor kraftig effekten vil være for H2-blokkere).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av mykofenolsyre (20-30 %).
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt konsentrasjon av mykofenolsyre (inntil 20-30 % igjennomsnitt).
Ingen tiltak nødvendig Gjensidig økt konsentrasjon (minimale endringer i systematiske studier).