Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

H2-reseptorantagonister - A02BA
Mykofenolsyre - L04AA06

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder peroral bruk av mykofenolatmofetil, ikke enterodrasjert mykofenolnatrium eller intravenøs bruk av mykofenolat.

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre (30-40 % reduksjon vist for protonpumpehemmere, usikkert hvor kraftig effekten vil være for H2-blokkere).

Interaksjonsmekanisme
Økt pH i magesekken kan medføre redusert absorpsjon av mykofenolsyre.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Det bør overveies å monitorere serumkonsentrasjonen av mykofenolsyre ved samtidig bruk.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Schaier M, et al. Proton pump inhibitors interfere with the immunosuppressive potency of mycophenolate mofetil. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2061-7.

Kofler S, et al. Proton pump inhibitors reduce mycophenolate exposure in heart transplant recipients-a prospective case-controlled study. Am J Transplant. 2009 Jul;9(7):1650-6.

Doesch AO, et al. Proton pump inhibitor co-medication reduces active drug exposure in heart transplant recipients receiving mycophenolate mofetil. Transplant Proc. 2010 Dec;42(10):4243-6.

Kiberd BA, et al. The role of proton pump inhibitors on early mycophenolic acid exposure in kidney transplantation: evidence from the CLEAR study. Ther Drug Monit. 2011 Feb;33(1):120-3.

Miura M, et al. Influence of lansoprazole and rabeprazole on mycophenolic acid pharmacokinetics one year after renal transplantation. Ther Drug Monit. 2008 Feb;30(1):46-51.