Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
29 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for fotosensitivitet.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyerkalsemi. Risikoen er i hovedsak teoretisk/minimal hvis ikke psoriasismidlet smøres på store hudområder.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre pasienter.Mulig økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tasGjeder bare ibuprofen brukt til behandling av persisterende ductus arteriosus hos nyfødte (preparatet Pedea).Mulig økt risiko for nedsatt nyrefunksjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av tiazider (30-60 % ved samtidig inntak).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypokalemi.
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre pasienter.Økt risiko for hyponatremi.
12