Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
37 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 %) med opphevet effekt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (4-5 ganger hos de som er raske eller intermediære metabolisører for CYP2D6 (vist for den kraftige CYP3A4-enzymhemmeren ketotkonazol); 6-7 ganger økning for de som er langsomme metabolisører for CYP2D6).
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av eliglustat (85-95 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med opphevet effekt av eliglustat som resultat.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger).
Forholdsregler bør tasKombinasjonen eliglustat og psakonazol er kontraindisert hos pasienter som i tillegg bruker en sterk hemmer av CYP2D6 (bupropion, cinacalcet, fluoksetin, mirabegron, paroksetin, terbinafin), siden konsentrasjonen av eliglustat da kan øke 25 ganger. Kombinasjonen er også kontraindisert hos pasienter som er langsomme metabolisører for CYP2D6.Økt konsentrasjon av eliglustat (4-5 ganger hos de som er raske eller intermediære metabolisører for CYP2D6 (vist for den kraftige CYP3A4-enzymhemmeren ketotkonazol); 6-7 ganger økning for de som er langsomme metabolisører for CYP2D6).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eliglustat (usikkert omfang, men i en studie med høyere mirabegrondoser enn det som anbefales i dag, var økningen i konsentrasjonen av CYP2D6-substratet metoprolol 3-4 ganger). Ved mirabegrondoser på 50 mg/d vil trolig økningen i eliglustatkonsentrasjonen være mindre enn dette.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eliglustat (inntil 3 ganger basert på data med andre kraftige CYP3A4-hemmere).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av eliglustat (inntil 3 ganger basert på data med andre kraftige CYP3A4-hemmere).
Forholdsregler bør tasKombinasjonen eliglustat og vorikonazol er kontraindisert hos pasienter som i tillegg bruker en sterk hemmer av CYP2D6 (bupropion, cinacalcet, fluoksetin, mirabegron, paroksetin, terbinafin), siden konsentrasjonen av eliglustat da kan øke 25 ganger. Kombinasjonen er også kontraindisert hos pasienter som er langsomme metabolisører for CYP2D6.Økt konsentrasjon av eliglustat (4-5 ganger hos de som er raske eller intermediære metabolisører for CYP2D6 (vist for den kraftige CYP3A4-enzymhemmeren ketotkonazol); 6-7 ganger økning for de som er langsomme metabolisører for CYP2D6).
12