Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Eliglustat - A16AX10
Vorikonazol - J02AC03

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Kombinasjonen eliglustat og vorikonazol er kontraindisert hos pasienter som i tillegg bruker en sterk hemmer av CYP2D6 (bupropion, cinacalcet, fluoksetin, mirabegron, paroksetin, terbinafin), siden konsentrasjonen av eliglustat da kan øke 25 ganger. Kombinasjonen er også kontraindisert hos pasienter som er langsomme metabolisører for CYP2D6.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av eliglustat (4-5 ganger hos de som er raske eller intermediære metabolisører for CYP2D6 (vist for den kraftige CYP3A4-enzymhemmeren ketotkonazol); 6-7 ganger økning for de som er langsomme metabolisører for CYP2D6).

Interaksjonsmekanisme
Redusert metabolisme av eliglustat via CYP3A4.

Dosetilpasning
Det virker rimelig å redusere eliglustatdosen til 84 mg en gang daglig, eventuelt sjeldnere. Siden interaksjonsgraden vil variere fra person til person, bør pasienten bør følges opp med tanke på effekt og bivirkninger av eliglustat og dosen eventuelt justeres ytterligere etter dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Cerdelga