Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
36 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av tadalafil (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av tadalafil.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Økt konsentrasjon av tadalafil (gjennomsnittlig 16 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av tadalafil (usikker effekt men trolig betydelig - det har vært mellom 2 ganger og 16 ganger økning ved kombinasjon med andre kraftige enzymhemmere).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cialis.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (i størrelsesorden 90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifmapicin). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cialis.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tadalafil (ca. 90 % i interaksjonsstudie). Mangelfull effekt av tadalafil må forventes.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cialis.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tadalafil (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tadalafil (usikkert omfang), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tadalafil (usikkert omfang), økt risiko for bivirkninger.
12