Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
18 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 %).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av dabigatran (50-60 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av digoksin (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (anslagsvis rundt en fordobling basert på data med hemmerne flukonazol og fluvoksamin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (rundt en fordobling).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av abrocitinib og aktiv metabolitt (60-70 %).