Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Melatonin - N05CH01
Fluvoksamin - N06AB08

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av melatonin (gjennomsnittlig 15-20 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger.

Interaksjonsmekanisme
Fluvoksamin hemmer metabolismen av melatonin via CYP1A2

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon. Interaksjonsgrad vil også variere mye og alternativt SSRI bør vurderes framfor dosejustering

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Citalopram, escitalopram og sertralin hemmer ikke CYP1A2 i relevant grad

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Härtter S, et al. Increased bioavailability of oral melatonin after fluvoxamine coadministration. Clin Pharmacol Ther 2000;67:1-6

SPC Circadin