Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
14 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Antagonistisk effekt
Forholdsregler bør tas Økt og forlenget muskelrelakserende effekt.
Forholdsregler bør tas Raskere innsettende, økt og forlenget muskelrelakserende effekt (i en studie økte virketiden for vekuronium fra 25 til 43 minutter).
Forholdsregler bør tas Økt og forlenget muskelrelakserende effekt.
Forholdsregler bør tas Mulig forlenget nevromuskulær blokade (vist i en kasusrapport med vekuronium, ikke i andre).
Forholdsregler bør tas Nedsatt muskelrelakserende effekt ved kronisk bruk av fenytoin (gjelder trolig ikke mivacurium), økt muskelrelakserende effekt ved akutt bruk av fenytoin
Forholdsregler bør tas Nedsatt muskelrelakserende effekt ved kronisk bruk av karbamazepin (gjelder trolig ikke mivacurium), økt muskelrelakserende effekt ved akutt bruk av karbamazepin.
Ingen tiltak nødvendig Økt og forlenget muskelrelakserende effekt.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt muskelrelakserende effekt (vist for pankuron)
Ingen tiltak nødvendig Økt og forlenget muskelrelakserende effekt
Ingen tiltak nødvendig Økt og forlenget muskelrelakserende effekt
Ingen tiltak nødvendig Gjensidig forsterket effekt
Ingen tiltak nødvendig Økt muskelrelakserende effekt (mer enn 50 % dosereduksjon for å unngå forlenget effekt er vist for vekuron i kombinasjon med verapamil og diltiazem i.v., mens det ikke er noen slik effekt når det er brukt nifedipin p.o.). Alt i alt er det mer trolig at det er administrasjonsveien som er viktig for denne effekten av kalsiumantagonistene, enn at det skulle være forskjell mellom de ulike midlene.
Ingen tiltak nødvendig Mulig økt og forlenget muskelrelakserende effekt.