Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Dantrolen - M03CA01
Andre kvartære ammoniumforbindelser - M03AC

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig forlenget nevromuskulær blokade (vist i en kasusrapport med vekuronium, ikke i andre).

Interaksjonsmekanisme
Dantrolen reduserer de intramuskulære kalsiumnivåene og kan også muligens hemme kalsiummediert nevromuskulær transmisjon. Dette kan gi en additiv muskelrelakserende effekt.

Dosetilpasning
Dosebehovet for den nevromuskuære blokkeren kan være noe lavere ved samtidig bruk av dantrolen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges klinisk med tanke på forlenget muskelrelakserende effekt.