Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Andre kvartære ammoniumforbindelser - M03AC
Hydantoinderivater - N03AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt muskelrelakserende effekt ved kronisk bruk av fenytoin (gjelder trolig ikke mivacurium), økt muskelrelakserende effekt ved akutt bruk av fenytoin

Interaksjonsmekanisme
Usikker. Mulig at langtidsbruk av fenytoin øker nivåene av acetykolin ved morotisk endeplate, men kan også skyldes økt metabolisme av nevromuskulære blokkere pga. induksjon av CYP-enzymer.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges med tanke på forlenget nevromuskulær blokade ved akutt bruk av fenytoin og mangelfull nevromuskulær blokade ved kronisk bruk av fenytoin.