Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
16 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol, økt risiko for bivirkninger (ekstrapyrimidale)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zuklopentiksol (20-70 % basert på data med andre kraftige enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zuklopentixol (20-70%).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol, økt risiko for bivirkninger (ekstrapyrimidale)
Forholdsregler bør tasGjelder bare nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter, ikke munnspray, plaster eller injeksjonsvæske.Forsinket og/eller mangelfull effekt av nitroglyserin resoribletter/sublingualtabletter.
Forholdsregler bør tasGjelder ved levomepromazindoser på 100 mg/døgn eller mer.Økt konsentrasjon av zuklopentiksol (40-60 %, ved høye levomepromazindoser kan effekten bli enda kraftigere).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol (rundt en fordobling basert med data med andre kraftige CYP2D6-hemmere).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol, økt risiko for bivirkninger (ekstrapyrimidale)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol, økt risiko for bivirkninger (ekstrapyrimidale)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zuklopentiksol, økt risiko for bivirkninger (ekstrapyrimidale)
Ingen tiltak nødvendig Økt risiko for sedasjon/CNS-depresjon, fremfor alt i kombinasjon med sederende antipsykotika. Økt risiko for hypotensjon og ekstrapyramidale bivirkninger, fremfor alt ved kombinasjon med de antipsykotika der disse bivirkningene er vanligst. Mulig økt risiko for toksisitet av antipsykotika.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zuklopentiksol (kanskje inntil 50 % basert på data med andre CYP2D6-hemmere).