Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Zuklopentiksol - N05AF05
Levomepromazin - N05AA02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved levomepromazindoser på 100 mg/døgn eller mer.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av zuklopentiksol (40-60 %, ved høye levomepromazindoser kan effekten bli enda kraftigere).

Interaksjonsmekanisme
Levomepromazin hemmer metabolismen av zuklopentiksol via CYP2D6.

Dosetilpasning
Dosebehovet av zuklopentiksol vil anslagsvis være inntil 50 % lavere ved samtidig behandling med levomepromazin. Interaksjonsgrad vil variere mye, og pasienten bør følges opp med vurdering av klinisk effekt, bivirkninger og serumkonsentrasjonsmålinger av zuklopentiksol.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Klorprotiksen, benzodiazepiner eller z-hypnotika (zopiklon, zolpidem) hemmer ikke CYP2D6 i relevant grad og kan, avhengig av indikasjon, vurderes i stedet for levomepromazin.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Davies SJC, Westin AA, Castberg I et al. Characterisation of zuclopenthixol metabolism by in vitro and therapeutic drug monitoring studies. Acta Psychiatr Scand 2010; 122: 444-53.