Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
58 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av flere av midlene, likevel risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Risiko for serotonergt syndrom.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngåsGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Kombinasjonen er kontraindisert i preparomtalen for citalopram. I tillegg er kombinasjonen lite rasjonell sett i et farmodynamisk perspektiv.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Tilsvarende kombinasjoner er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Tilsvarende kombinasjoner er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlige arytmier. Tilsvarende kombinasjoner er kontraindisert i preparomtalen for citalopram.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Risiko for alvorlig CNS-toksisitet.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG med alvorlige arytmier som resultat.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Cipramil.
123