Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Lovastatin - Se substanser
Klaritromycin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av lovastatin, økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse). Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Mevacor.

Interaksjonsmekanisme
Klaritromycin hemmer metabolisme av lovastatin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i produktinformasjon/SPC til Mevacor og bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom klaritromycin foretrekkes framfor alternative antibiotika, bør kortvarig seponering av lovastatin vurderes.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Azitromycin og spiramycin hemmer ikke CYP3A4 i relevant grad. Et tilfelle av lovastatin-indusert rabdomyolyse er obervert under samtidig bruk av azitromycin, men årsakssammenheng lite trolig.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
SPC Mevacor

Grunden JW, et al. Lovastatin-induced rhabdomyolysis possibly associated with clarithromycin and azithromycin. Ann Pharmacother 1997;31:859-63

Landesman KA, et al. Rhabdomyolysis associated with the combined use of hydroxymethylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors with gemfibrozil and macrolide antibiotics. Conn Med. 1999;63:455-7