Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ciklosporin - L04AD01
Klonidin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av ciklosporin (tre ganger i en kasuistikk).

Interaksjonsmekanisme
Usikker mekanisme. Mulig redusert levermetabolisme av ciklosporin er foreslått.

Dosetilpasning
Data er svært usikre og basert på kun ett tilfelle, men basert på denne kasuistikken vil dosebehovet av ciklosporin kunne være inntil 70 % lavere i kombinasjon med klonidin. Interaksjonsgrad vil trolig variere mye og blodkonsentrasjonen av ciklosporin og serumkonsentrasjonen av kreatinin bør måles.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp klinisk og med monitorering av konsentrasjonen av ciklosporin i fullblod.