Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
35 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt (20-30 %), nedsatt platehemmende effekt påvist hos friske forsøkspersoner (hos 3 av 4 ble platehemmingen såpass mye redusert at de kunne klassifiseres som "non-respondere").
Bør unngås Økt risiko for blødning. Hvis kombinasjonen ikke kan unngås
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt (20-30 %), nedsatt platehemmende effekt påvist hos friske forsøkspersoner (hos 3 av 4 ble platehemmingen såpass mye redusert at de kunne klassifiseres som "non-respondere").
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt, nedsatt platehemmende effekt påvist hos friske forsøkspersoner (denne effekten ble bare sett hos de som ikke hadde aktivt CYP3A5, men dette gjelder de aller fleste i norsk og vesteuropeisk befolkning).
Bør unngåsGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt (20-30 %), nedsatt platehemmende effekt påvist hos friske forsøkspersoner (hos 3 av 4 ble platehemmingen såpass mye redusert at de kunne klassifiseres som "non-respondere").
Bør unngås Økt blødningsrisiko.
Bør unngås Økt risiko for blødning i forbindelse med injeksjonene av alipogentiparvovec. I følge preparatomtalen for Glybera må ikke platehemmere eller antikoagulantia tas den siste uken før en injeksjon med Glybera, og heller ikke den første dagen etter injeksjonen.
Bør unngås Økt risiko for arterielle tromboser ved bruk av koksiber. For kombinasjonen med klopidogrel gjelder at økt risiko for gastrointestiale blødninger er beskrevet ved bruk av kombinert bruk, sammenlignet med klopidogrel alene.
Bør unngås Mulig økt effekt av klopidogrel med økt blødningsrisiko. I en in vitro-studie sank graden av plateeggregrasjon fra 50 % med bare klopidogrel til 25 % ved tillegg av enzyminduktoren rifampicin. Det er imidlertid usikkert om en slik reduksjon er klinisk signifikant.
Bør unngås Økt konsentrasjon av paklitaksel (usikkert omfang), økt risiko for perifer nevropati som bivirkning av paklitaksel. Risikoøkningen har variert mellom 2 ganger og 12 ganger i ulike studier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt (20-30 %), nedsatt platehemmende effekt påvist hos friske forsøkspersoner (hos 3 av 4 ble platehemmingen såpass mye redusert at de kunne klassifiseres som "non-respondere").
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt, økt risiko for redusert klinisk effekt av klopidogrelbehandling
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt, økt risiko for redusert klinisk effekt av klopidogrelbehandling
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt, økt risiko for redusert klinisk effekt av klopidogrelbehandling.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt, økt risiko for redusert klinisk effekt av klopidogrelbehandling
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko med uforandret INR. Trippelterapi med acetylsalisyslsyre (ASA) i tillegg økte i en studie risikoen for alvorlige blødninger fra 0 % på klopidogrel + ASA til 6,6 % med trippelkombinasjonen. For mindre blødninger økte risikoen fra 3,8 % til 14,9 %. Generelt sett er en 3 til 6 ganger økning i blødningsrisikoen rapportert.
Forholdsregler bør tas Mulig økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko. Inntil en fordobling av risikoen både for gastrointestinale blødninger og for blødninger generelt er beskrevet ved bruk av kombinasjon mellom klopidogrel og et NSAID, sammenlignet med klopidogrel alene, trolig tilsvarende risikoøkning for andre ADP-hemmere. I en annen studie ble det påvist en økt risiko for blod i avføringen ved bruk av kombinasjonen klopidogrel og naproksen. Det er usikkert hvor stor risikoøkningen vil være ved kombinasjon av NSAIDs og dipyridamol.
Forholdsregler bør tas Økt blødningsrisiko. Risikoen avhenger av hvor stor den påførte dosen av bromelen er/hvor stort hudområde bromelen er benyttet på.
12