Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
28 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klozapin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klozapin (20-90 % i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (inntil 3 ganger i kasuistikker).
Forholdsregler bør tasGjelder bare hos ikke-røykere.Nedsatt konsentrasjon av klozapin (inntil 40 % i kasuistikker)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (motstridende data, inntil 5 ganger i kasuistikker). Økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klozapin, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Forverrelse av diabetes.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestoppNedsatt konsentrasjon av klozapin (50-75 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av klozapin (2-4 ganger) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt kosentrasjon av klozapin (usikkert omfang, ca. 3 ganger økning vist for CYP1A2-substratet koffein).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av klozapin. Basert på data fra andre kraftige enzyminduktorer, kan man regne med at konsentrajonen av klozapin vil synke med i størrelsesorden 50 %.
Forholdsregler bør tasGjelder bare hos ikke-røykere.Nedsatt konsentrasjon av klozapin (inntil 40 % i kasuistikker med omeprazol).
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av klozapin (2-4 ganger) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tas Nedsatt kolinerg aktivering av kolinesterasehemmere, økt sannsynlighet for terapisvikt og risiko for delir/forvirring
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (inntil 2-3 ganger i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypotensjon, respirasjonsdepresjon og nedsatt bevissthet
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (30-80 %; inntil 5 ganger økning i kasuistsikker).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin, økt risiko for bivirkninger. Effekten er avhengig av fluvoksamindosen. Ved en fluvoksamindose på 25 mg/d øker konsentrasjonen av klozapin 1,2-4,7 ganger (gjennomsnitt 2-3 ganger). Ved en fluvoksamindose på 50 mg/d øker konsentrasjonen av klozapin 1,7-8,5 ganger (gjennomsnitt 4-5 ganger). Ved en fluvoksamindose på 100 mg/d øker konsentrasjonen av klozapin 3-11 ganger (gjennomsnitt 7-8 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (50-100% i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klozapin (60-80 % i kasuistikker, ingen effekt i en klinisk studie hos 12 pasienter).
12