Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Klozapin - N05AH02
Fluvoksamin - N06AB08

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av klozapin, økt risiko for bivirkninger. Effekten er avhengig av fluvoksamindosen. Ved en fluvoksamindose på 25 mg/d øker konsentrasjonen av klozapin 1,2-4,7 ganger (gjennomsnitt 2-3 ganger). Ved en fluvoksamindose på 50 mg/d øker konsentrasjonen av klozapin 1,7-8,5 ganger (gjennomsnitt 4-5 ganger). Ved en fluvoksamindose på 100 mg/d øker konsentrasjonen av klozapin 3-11 ganger (gjennomsnitt 7-8 ganger).

Interaksjonsmekanisme
Fluvoksamin hemmer metabolisme av klozapin via CYP1A2

Dosetilpasning
Dosebehovet av klozapin vil anslagsvis være 50-80% lavere i kombinasjon med fluvoksamin. Interaksjonsgrad vil variere mye både avhengig av fluvoksamindose og av individuell følsomehet og klozapindosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av klozapin kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Citalopram, escitalopram og sertralin hemmer ikke CYP1A2 i relevant grad

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Wetzel H, et al. Pharmacokinetic interactions of clozapine with selective serotonin reuptake inhibitors: differential effects of fluvoxamine and paroxetine in a prospective study. J Clin Psychopharmacol 1998;18:2-9.

Chang WH, et al. In-vitro and in-vivo evaluation of the drug-drug interaction between fluvoxamine and clozapine. Psychopharmacology (Berl) 1999;145:91-8.

Hinze-Selch D, et al. Effect of coadministration of clozapine and fluvoxamine versus clozapine monotherapy on blood cell counts, plasma levels of cytokines and body weight. Psychopharmacology (Berl) 2000;149:163-9.

Fabrazzo M, et al. Fluvoxamine increases plasma and urinary levels of clozapine and its major metabolites in a time- and dose-dependent manner. J Clin Psychopharmacol 2000;20:708-10.

Wang CY, et al. The differential effects of steady-state fluvoxamine on the pharmacokinetics of olanzapine and clozapine in healthy volunteers. J Clin Pharmacol 2004;44:785-92.

Lu ML, et al. Fluvoxamine reduces the clozapine dosage needed in refractory schizophrenic patients. J Clin Psychiatry 2000;61:594-9.

Kuo FJ, et al. Extrapyramidal symptoms after addition of fluvoxamine to clozapine. J Clin Psychopharmacol 1998;18:483-4.

Heeringa M, et al. Elevated plasma levels of clozapine after concomitant use of fluvoxamine. Pharm World Sci 1999;21:243-4.

Koponen HJ, et al. Fluvoxamine increases the clozapine serum levels significantly. Eur Neuropsychopharmacol 1996;6:69-71

Hiemke C, et al. Elevated serum levels of clozapine after addition of fluvoxamine. J Clin Psychopharmacol 1994;14:279-81