Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Hydantoinderivater - N03AB
Klozapin - N05AH02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av klozapin (20-90 % i kasuistikker).

Interaksjonsmekanisme
Fenytoin induserer metabolismen av klozapin via CYP1A2.

Dosetilpasning
Dosebehovet av klozapin vil være høyere i kombinasjon med fenytoin. Siden interaksjonsgrad vil variere mye, bør klinisk effekt og evt. bivirkninger , samt serumkonsentrasjonen av klozapin og nivåene av leukocytter følges nøye.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det finnes flere antiepileptika som ikke induserer leverenzymer (f. eks. lamotrigin, gabapentin og valproat), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Miller DD. Effect of phenytoin on plasma clozapine concentrations in two patients. J Clin Psychiatry 1991; 52: 23–5.

Shad MU. A complex interaction between clozapine and phenytoin. J Pharm Technol 2004; 20: 280–2.